WARUNKI OGÓLNE

 • Sklep internetowy ALBUM ŚWIATŁA - znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.lampy.pol.info.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 • Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym ALBUM ŚWIATŁA są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
 • Sklep dokonuje sprzedaży dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych na zamówienia przesłane drogą elektroniczną . Kupujący wraz z dostarczonym towarem otrzymuje zawsze fakturę VAT, wystawioną zgodnie z danymi zawartymi w formularzu zamówienia.

ZAMÓWIENIA

 • Podane przez użytkownika dane a w szczególności adres e-mail jak i telefon będą wykorzystane do realizacji składanych zamówień.
 • Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Album Światła na stronach sklepu internetowego.
 • W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 • Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 • Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 • Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
 • Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na wysyłającego.
 • Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje automatycznie wysłany przez sklep list elektroniczny z treścią zamówienia. Zamówienie musi zostać potwierdzone przez odesłanie tego listu. By chronić Państwa i naszą firmę przed "kosztownymi żartami", każde zamówienie będziemy potwierdzać telefonicznie w godzinach pracy - tj. od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. Podczas potwierdzenia telefonicznego ustalony zostanie sposób dostawy oraz płatności za zamówiony towar. Potwierdzenie będzie obejmować również odpowiedź na adres e-mail: andrzej@jimmy.com.pl, gdzie poświadczą Państwo zgodność podanych w formularzu informacji oraz otrzymają Państwo szczegółowe dane dotyczące realizacji zamówienia.
 • W przypadku nieodebrania przesyłki sklep ma prawo żądać i dochodzić poniesionych kosztów wysyłki.

SPOSÓB DOSTAWY

Przesyłka kurierem.

 • Kupujący ponosi koszty dostawy według cennika ( patrz cennik transportu ). Termin dostawy jest potwierdzany przez sklep indywidualnie dla każdego zamówienia.
 • Typowy towar jest dostarczany w następnym dniu roboczym dla zamówień przesłanych i potwierdzonych do godziny 12.00. Zamówienia z godzin popołudniowych mogą zostać zrealizowane w kolejnym dniu roboczym od przesłania zamówienia.
 • W szczególnych przypadkach termin ten może być dłuższy. W przypadku płatności przelewem za datę potwierdzenia przyjmuje się datę wpływu należności na konto sklepu.

Przesyłka pocztowa.

 • Pocztą są wysyłane wyłącznie towary o niewielkiej wadze, cenie i gabarytach w terminach i warunkach określonych przez Pocztę Polską. Kupujący ponosi koszty dostawy według cennika Poczty Polskiej.

Odbiór własny.

 • Odbiór włąsny odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu w siedzibie firmy "JIMMY".ul. Kłobucka 13. 02-699 Warszawa. tel./fax. 0 22 853 70 25, 853 70 28.
  Przedstawiciel handlowy - inż. Andrzej Borek tel. 0 501 730 665.
 • W trakcie odbioru przesyłki Kupujący ma obowiązek w obecności kuriera lub pracownika poczty sprawdzić stan i zawartość przesyłki. Należy zwrócić uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania i taśm zabezpieczających. Po potwierdzeniu odbioru reklamacje nie będą uwzględniane.

WARUNKI DOSTAWY

 • Towar za pobraniem nie będzie wysyłany pod adresy tymczasowe - np. targi, akademiki itp.;
 • Okres dostawy może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od sprzedawcy;
 • Zamówienia na kwotę powyżej 1220 zł ( 1000zł netto) są dostarczane na koszt sklepu;
 • W przypadku braku towaru w magazynie sklep informuje o tym Kupującego. Sklep określa termin dostawy lub proponuje, o ile jest to możliwe, towar o porównywalnej cenie, parametrach i jakości. Kupujący w takim przypadku może zrezygnować z zakupu, czekać na dostawę lub zaakceptować proponowany towar. O swojej decyzji klient informuje sklep pocztą elektroniczną. Brak decyzji jest równoważny z rezygnacją z zakupu.

SPOSÓB PŁATNOŚCI

 • Przelewem na podstawie faktury Proforma. Towar jest wysyłany po wpłynięciu zapłaty na konto sklepu;

  "JIMMY" Jerzy Cichocki Janusz Zandberg Spółka Jawna
  ul. Kłobucka 13
  02-699 Warszawa
  Nr konta

  BPH S.A. VII O/W-wa
  64 10600076 0000 32 0000 824247


 • Gotówką przy odbiorze;
 • W kasie firmy, przy odbiorze własnym do kwoty 300 EURO. Sklep może odmówić płatności przy odbiorze, prosząc o przedpłatę gotówka lub przelewem. Dotyczy to zamówień na towary w promocji, rzadko zamawianych, o dużej wartości, dużych gabarytach.

GWARANCJE I REKLAMACJE

 • Na zakupiony towar klient otrzymuje gwarancję.
 • W przypadku reklamacji należy kontaktować się z adresem: andrzej@jimmy.com.pl. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest faktura zakupu, którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem.
 • Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia.


ZWROT TOWARU

 • Jest możliwy tylko w przypadku reklamacji jakościowej.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).